Een officieel familiewapen?

Een officieel familiewapen Verwaaijen bestaat (nog) niet.  Evenwel, ook in deze tijd kan men - mits men zich houdt aan de geldende regels - een familiewapen aannemen. Op verscheidene pagina's op deze site treft u afbeeldingen aan van een familiewapen zoals dat gevoerd zou kunnen worden door in deze genealogie voorkomende leden van het geslacht Verwaaijen. In opdracht van Louise Verwaaijen is bij het ontwerpen uitgegaan van de officiële, algemeen geldende heraldieke gebruiken en voorschfiften en werd voorts gebruik gemaakt van die zinnebeelden en symbolen die op een groot aantal van deze Verwaaijens betrekking hebben.

De beschrijving (blazoenering) luidt:

Het schild diagonaal gedeeld, waardoor vier schildhoeken worden gevormd (Als leidraad heeft gediend de overhekstand van molenwieken).

In de bovenste schildhoek: de afbeelding van het "huismerk" van schepen Gaert Verwaaijen (zoals aangetroffen in het Oud Rechterlijk Archief Gendt in het Rijksarchief te Arnhem), in goud op een rode achtergrond.

In de linker- en rechterschildhoek: zes golvende balken in blauw op zilveren ondergrond, als verwijzing naar het water in de betekenis van wade (kolk): waarschijnlijk de oorsprong van onze familienaam.
Tevens vormt het water het zinnebeeld van een element, waarmee velen van ons geslacht in de vorm van dijkdoorbraken en overstromingen te maken zouden krijgen en is het de brenger in onze streken van de rivierklei, de basis van de baksteenindustrie, waarin veel van de Verwaaijens een karige boterham verdienden en enkelen van hen een fortuin vergaarden.

In de onderste schildhoek: drie gestyleerde, gebladerde korenaren in goud op een rode ondergrond als symbool van de produkten van de vele Verwaaijens die als landbouwer hun bestaan vonden en eveneens als verwijzing naar diegenen onder hen die als molenaar de kost verdienden.

De totale afbeelding bestaat verder uit een zg. "aanziende" ridderhelm in zilver met gouden vizierbalken en schouderranden, alsmede in goud een helmkoord met medaillon en in rood waar zichtbaar de binnenzijde (dus: de viziergaten en schouderopeningen).
Verder een dekkleed, wrong en helmvlucht in afwisselend blauw en goud en tenslotte in de helmvlucht geplaatst: de ook op het schild zelf voorkomende drie gestyleerde, gebladerde korenaren in goud.

Aangezien dit ontwerp van een familiewapen Verwaaijen aan de vastgestelde heraldische eisen voldoet, zou het wellicht in aanmerking kunnen komen om in deze vorm in de toekomst officieel te worden geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem Alexanderhof 22, te 's-Gravenhage.

Site Design: Hank Verwaayen © 2000 All Rights Reserved